Sněmovní tisk 565
Novela z. o sociálních službách

Stav projednávání ke dni: 15. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2023.
Zástupce navrhovatele: Juchelka A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 565/0 dne 13. 10. 2023.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0565.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 10. 2023. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2023 jako tisk 565/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 960/23, PID ALBSCWQAHCCQ.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 26. 11. 2023.Deskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, příspěvek na péči, sociální pomoc, sociální služby, sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách565/0


ISP (příhlásit)