Sněmovní tisk 69
Novela z. o podporovaných zdrojích energie - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 69/0 dne 3. 12. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1202/21, PID KORNC7YBEXRF.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: MUDr. Róbert Teleky, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Návrh zákona vzat zpět 7. 1. 2022.Deskriptory EUROVOCu: elektrická energie, maximální cena, obnovitelné zdroje, státní podpora, zdroje energie

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)