Sněmovní tisk 301
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 9. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 301/0 dne 12. 9. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 922/22, PID KORNCDFF4DQX.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 27. 9. 2022. Určila zpravodaje: MUDr. Vít Kaňkovský a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 41)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2022 na 40. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 9. 2022 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 378).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 12 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 10. 2022 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 2022 na 41. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 301/2, který byl rozeslán 12. 10. 2022 v 13:58.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2022 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 38, usnesení č. 413).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 11. 2022.
  Návrh zákona 2. 12. 2022 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 12. 2022 poslancům jako tisk 301/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 12. 2022 poslancům jako tisk 301/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 24, usnesení č. 459).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 205 pod číslem 455/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1410Marian Jurečka22666-35267.docx (49 KB) 11. 10. 2022 v 19:58:14
1412Vít Kaňkovský22668-35269.docx (15 KB) 11. 10. 2022 v 20:58:17
1414Vít Kaňkovský22670-35270.docx (14 KB) 11. 10. 2022 v 20:59:46
1415Vít Kaňkovský22671-35271.docx (29 KB) 11. 10. 2022 v 21:01:12
1416Vít Kaňkovský22672-35272.docx (23 KB) 11. 10. 2022 v 21:05:07
1418Jiří Mašek22674-35274.docx (16 KB) 12. 10. 2022 v 08:52:35
1419Marian Jurečka22675-35275.docx (41 KB) 12. 10. 2022 v 09:16:29


Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, podmínky pro odchod do důchodu, předčasný důchod, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (25)ISP (příhlásit)