Sněmovní tisk 328
Vl. n. z. o jednotném environmentálním stanovisku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 4. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 71, dokument 71/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 4. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 71/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 71/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 5. 2023 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 170).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 5. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 5. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 5. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 5. 2023.

Zákon vyhlášen 5. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 148/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1938Michaela Opltová23194-36048.docx (47 KB)PN Michaely Opltové a Petra Lišky k ST 32823. 2. 2023 v 17:45:29


Související tisk: 329 (Vl.n.z. o jednotném environmentálním stanovisku-související).

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, ochrana životního prostředí, stavební povolení, vliv na životní prostředíISP (příhlásit)