Sněmovní tisk 353
Novela zákona o ochraně oznamovatelů - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 353/0 dne 30. 11. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1164/22, PID KORNCDXG54QV.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 12. 2022 (usnesení č. 105). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 488).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 353/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 353/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 353/3, který byl rozeslán 4. 4. 2023 v 18:50.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 4. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 353/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 4. 2023 na 63. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 169, usnesení č. 618).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 5. 2023.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 6. 2023.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 6. 2023.

Zákon vyhlášen 20. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 172/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1735Jakub Michálek22991-35727.docx (17 KB) 22. 12. 2022 v 14:40:46
2451Hana Naiclerová23707-36657.docx (18 KB) 24. 3. 2023 v 14:53:26


Související tisk: 352 (Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů).

Deskriptory EUROVOCu: ochrana svědků, trestní řízení, trestný čin, whistleblowing, zaměstnanec, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)