Sněmovní tisk 653
Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky

Stav projednávání ke dni: 22. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr pro legislativu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 653/0 dne 26. 3. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 140/24, PID ALBSCZTC3CUX.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 3. 2024 (usnesení č. 253). Určil zpravodaje: Ing. Vladimíra Lesenská a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 5. 2024 na 101. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 985).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 653/1 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 2. 7. 2024.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4157Jakub Michálek25413-39394.docx (25 KB) 5. 4. 2024 v 14:24:57


Deskriptory EUROVOCu: hlava státu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)