Sněmovní tisk 660
Novela z. o vysokých školách

Stav projednávání ke dni: 15. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 16. 6. 2024.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4264Zdeněk Kettner25520-39580.docx (46 KB)Návrh upravuje optimální dobu plynulého přechodu na nový typ kritérií pro zahraniční instituce, kterou představuje délka realizace studijního programu, tedy 5 let.23. 4. 2024 v 11:53:33
4345Karel Rais25601-39749.docx (44 KB) 13. 5. 2024 v 10:22:50
4404Karel Rais25660-39850.docx (50 KB) 30. 5. 2024 v 13:05:27
4405Karel Rais25661-39851.docx (45 KB) 30. 5. 2024 v 13:08:08
4406Karel Rais25662-39852.docx (45 KB) 30. 5. 2024 v 13:10:32
4407Karel Rais25663-39853.docx (51 KB) 30. 5. 2024 v 13:12:31
4408Karel Rais25664-39854.docx (43 KB) 30. 5. 2024 v 13:14:05
4409Karel Rais25665-39855.docx (48 KB) 30. 5. 2024 v 13:16:45
4411Karel Rais25667-39857.docx (47 KB) 30. 5. 2024 v 13:18:09
4412Karel Rais25668-39858.docx (44 KB) 30. 5. 2024 v 13:20:21
4413Karel Rais25669-39859.docx (40 KB) 30. 5. 2024 v 13:21:52
4414Karel Rais25670-39860.docx (43 KB) 30. 5. 2024 v 13:24:07
4479Igor Hendrych25735-39940.docx (43 KB) 10. 6. 2024 v 18:47:38
4527Ivo Vondrák25783-40030.docx (47 KB) 21. 6. 2024 v 09:58:04
4534Olga Richterová25790-40039.docx (1 MB) 24. 6. 2024 v 11:02:11
4537Karel Rais25793-40046.docx (59 KB) 25. 6. 2024 v 09:57:12
4554Karel Rais25810-40064.docx (46 KB) 27. 6. 2024 v 09:39:54
4555Karel Rais25811-40065.docx (49 KB) 27. 6. 2024 v 10:13:05
4571David Šimek25827-40101.docx (34 KB)Koeficient pro výpočet nároku na sociální stipendium1. 7. 2024 v 15:22:32


Deskriptory EUROVOCu: akademické svobody, přístup ke vzdělání, rovné zacházení, soukromé školství, student, univerzita, uznání diplomu, vysokoškolské vzdělání, vzdělávací program, zkouška

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)