Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

V souladu s bodem 6 Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, příkazu č. 1/2000 vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny, v platném znění, a podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je Kancelář Poslanecké sněmovny oprávněna požadovat úhradu za poskytování informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Kancelář Poslanecké sněmovny podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., upravuje sazebník úhrad za poskytování informací.

Sazebník úhrad:

Tisk nebo kopírování jednostranné A4 (černobílé)

od 5-ti listů   3,- Kč *)

Tisk nebo kopírování oboustranné A4 (černobílé)

od 5-ti listů   4,- Kč *)

Tisk nebo kopírování jednostranné A3 (černobílé)

od 5-ti listů   5,- Kč *)

Tisk nebo kopírování oboustranné A3 (černobílé)

od 5-ti listů   6,- Kč *)

*) Na vyžádání barevná kopie

dvojnásobek příslušné částky stanovené za černobílé kopie

1ks nenahraného CD ROM (na vyžádání žadatele)

7,- Kč

Vyhledání a zpracování informace – při větším rozsahu podávané informace

 

400,- Kč (účtovat od 1 hodiny výše za každou započatou hodinu)

Odeslání faxové zprávy

od 5-ti listů   6,- Kč

Náklady na poštovní služby

 

 

Obyčejné psaní - prioritní

Obyčejné psaní - ekonomické

Doporučené psaní - prioritní

Doporučené psaní - ekonomické

Příplatek za dodejku

Příplatek za dodání do vlastních rukou

Do hmotnosti

50 g

100 g

500 g

1kg

2kg

 

 

 

 

 

28,00 Kč

32,00 Kč

36,00 Kč

42,00 Kč

 

21,00 Kč

25,00 Kč

29,00 Kč

35,00 Kč

 

59,00 Kč

67,00 Kč

69,00 Kč

75,00 Kč

81,00 Kč

52,00 Kč

60,00 Kč

62,00 Kč

68,00 Kč

74,00 Kč

20,00 Kč

15,00 Kč

Ostatní neuvedené poštovné (např. balíčky atd.) se bude účtovat v cenách platného ceníku poštovních služeb České pošty, s.p. – informaci podá oddělení spisové služby.

Postup při podání a účtování za podání informace:

a) Informace je požadována telefonicky

- úhrada za podání informace nebude vyžadována.

Pozn.: žadatel může být vyzván k písemnému podání žádosti.

b) Informace je požadována písemně:

- po prostudování žádosti je nutno předem sdělit žadateli výši nákladů, které bude Kancelář Poslanecké sněmovny požadovat za zpracování a zaslání požadované informace

- v případě, že bude požadována úhrada, příslušný zpracovatel předloží na ekonomické oddělení Kanceláře Poslanecké sněmovny výši požadované úhrady za poskytnutí informace včetně rozpisu částky, jména, adresy žadatele a stručného popisu žádosti. Ekonomické oddělení podá zpracovateli zprávu o obdržené platbě

- úhrada může být provedena v hotovosti v pokladně Kanceláře Poslanecké sněmovny nebo zaslána na bankovní účet Kanceláře Poslanecké sněmovny

- po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů bude informace poskytnuta.
ISP (příhlásit)