Aktuality

Seminář "Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - EU (neúplná transpozice)" (5. 6. 2024)
5. června 2024 - hospodářský výbor - viz pozvánka (jednání je neveřejné, pouze pro přizvané hosty)

ISP (příhlásit)