Akce 5. června 2024

Schůze výborů, komisí a podvýborů

HV - Podvýbor pro energetiku
č. 8 (5. června 2024) - neveřejná, aktualizovaná pozvánka 

Semináře

Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – EU (neúplná transpozice) (5. června 2024) 

Navigace sekce Hospodářský výborISP (příhlásit)