Přijetí zahraničních návštěv

Německo Přijetí delegace saského Zemského sněmu (19. 5. 2023)
Dne 3. května 2023 přijali členové HV v čele s místopředsedou Janem Bauerem početnou delegaci saského Zemského sněmu. 

Debata se průřezově týkala zejména přeshraniční spolupráce v oblasti dopravní infrastruktury a vzdělávání. Hlavním tématem byla diskuse ohledně dopadů uprchlické krize na trh práce v souvislosti s demografickými změnami. Nedílnou součástí byla diskuse v otázce rozšiřování obnovitelných energií a výměna zkušeností v energetickém sektoru. 
Přijetí delegace saského Zemského sněmu (19. 5. 2023)
Přijetí delegace saského Zemského sněmu (19. 5. 2023)
Přijetí delegace saského Zemského sněmu (19. 5. 2023)
Přijetí delegace saského Zemského sněmu (19. 5. 2023)
Přijetí delegace saského Zemského sněmu (19. 5. 2023)

Navigace sekce Hospodářský výborISP (příhlásit)