Přijetí zahraničních návštěv

Singapur Přijetí delegace předsedy Parlamentu Singapuru (29. 6. 2023)

Dne 27. června 2023 přijali členové hospodářského výboru v čele s předsedou Ivanem Adamcem početnou singapurskou delegaci.

Předmětem jednání byla průřezová témata v oblasetech spolupráce v rámci hi-tech technologií, aplikovaného výzkumu a jejich přesah do dopravy, energetiky a školství.
Přijetí delegace předsedy Parlamentu Singapuru (29. 6. 2023)
Přijetí delegace předsedy Parlamentu Singapuru (29. 6. 2023)
Přijetí delegace předsedy Parlamentu Singapuru (29. 6. 2023)
Přijetí delegace předsedy Parlamentu Singapuru (29. 6. 2023)

Navigace sekce Hospodářský výborISP (příhlásit)