Přijetí zahraničních návštěv

Indonésie Přijetí indonéské delegace (19. 9. 2023)

Dne 19. září 2023 přijali členové hospodářského výboru v čele s předsedou Ivanem Adamcem  společně s členy meziparlamentní skupiny přátel Indonéské republiky početnou skupinu dolní komory Parlamentu Indonésie.

Indonésie je pro ČR vnímána jako výrazný obchodní partner a v rámci jednání bylo nabídnuto několik příležitostí k vzájemnému obchodu (oblast zdravotnictví, obranný průmysl, energetika a nové technologie). Hovořilo se také o vzájemné spolupráci v rámci kybernetické bezpečnosti. Nemalý důraz byl kladen na spolupráci mezi EU a ASEAN na půdě Evropského Parlamentu a z ní plynoucí bilaterární dohody.
Přijetí indonéské delegace (19. 9. 2023)

Navigace sekce Hospodářský výborISP (příhlásit)