Aktuality

Veřejné slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu a Rady České televize (10. 5. 2024)
Dne 9. května 2024 se konalo veřejné slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu a do Rady České televize, a to na základě zveřejněné výzvy předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Ing. Markéty Pekarové Adamové.

Veřejného slyšení se zúčastnilo deset kandidátů.

Členové výboru pro mediální záležitosti a zástupci odborné a široké veřejnosti se tak mohli seznámit se všemi kandidáty a vyslechnout si jejich představy o fungování veřejnoprávního rozhlasu a veřejnoprávní televize. Výbor pro mediální záležitosti následně na své 22. schůzi vybral v tajné volbě trojnásobek počtu neobsazených míst v Radě Českého rozhlasu a trojnásobek počtu neobsazených míst v Radě České televize pro následnou volbu Poslaneckou sněmovnou.

Vybraní kandidáti na 1 člena Rady Českého rozhlasu jsou pan JUDr. Jakub Chytil, advokát a rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, pan Mgr. Zdeněk Mahdal, dosavadní člen rady, herec a dabér, a pan Ing. Petr Šíla, ředitel Botanické zahrady Teplice. Z těchto třech výše uvedených kandidátů zvolí Poslanecká sněmovna pravděpodobně na své květnové schůzi jednoho chybějícího člena Rady Českého rozhlasu, čímž bude Rada opět zasedat v plném složení devíti členů.

Vybraní kandidáti na 1 člena Rady České televize jsou pan Mgr. Vladimír Karmazín, dosavadní člen rady, pan Mgr. Jan Mikuláštík, odborník na informační technologie, a paní Mgr. Veronika Sedláčková, tisková mluvčí Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Z těchto třech výše uvedených kandidátů zvolí Poslanecká sněmovna pravděpodobně na své květnové schůzi jednoho chybějícího člena Rady České televize, čímž bude Rada opět zasedat v plném složení osmnácti členů.

 

 

 
Veřejné slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu a Rady České televize (10. 5. 2024)
Kandidát do Rady Českého rozhlasu Ing. Petr Šíla
Veřejné slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu a Rady České televize (10. 5. 2024)
Veřejné slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu a Rady České televize (10. 5. 2024)
Veřejné slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu a Rady České televize (10. 5. 2024)
Kandidát do Rady Českého rozhlasu PhDr. Jiří Vejvoda
Veřejné slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu a Rady České televize (10. 5. 2024)
Kandidát do Rady České televize Ing. Petr Brozda
Veřejné slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu a Rady České televize (10. 5. 2024)
Kandidát do Rady České televize Mgr. Vladimír Karmazín
Veřejné slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu a Rady České televize (10. 5. 2024)
Kandidát do Rady České televize Mgr. Jan MikuláštíkISP (příhlásit)