Zahraniční cesty

Španělsko Španělsko 4. - 9. června 2023 (15. 6. 2023)
Ve dnech 4. - 9. června 2023 se uskutečnila služební cesta volebního výboru do Španělska.

Delegace volebního výboru se seznámila se stavem španělských médií, způsobem financování, využíváním nových médií v mediálním prostoru, zajištění nezávislosti a nestrannosti médií a bojem s dezinformacemi. Členové volebního výboru navštívili španělskou veřejnoprávní televizi (RTVE) španělský veřejnoprávní rozhlas (RNE), a to včetně prohlídky vysílacích studií. Následovalo setkání s generální ředitelkou představenstva RTVE Marií del Carmen Sastre Bellas, která delegaci seznámila s řízením korporace RTVE a systémem kontroly vůči Parlamentu prostřednictvím pravidelných reportů a zpráv o činnosti. Členové volebního výboru se též setkali se zástupci Národní komise pro trhy a hospodářskou soutěž, která je odpovědná za regulaci všech trhů a výrobních odvětví španělského hospodářství, a to včetně mediálního. V Madridu delegace také jednala v Asociaci madridských a evropských novinářů s jejím prezidentem Juanem Caňou, kde byl hlavním tématem zejména stav a budoucnost tištěných a digitálních medií v místním a evropském kontextu. Delegace volebního výboru dále navštívila největší španělský deník El Pais. Na závěr poslanci volebního výboru jednali v Kongresu poslanců Parlamentu Španělského království s poslanci ze Smíšené parlamentní komise Kongresu a Senátu pro parlamentní kontrolu korporace RTVE a jejích společností, která zodpovídá za legislativní otázky v oblasti médií.

 

V Katalánsku volební výbor navštívil Radu pro audiovisuální média (Consejo de Medios Audiovisuales) a v Katalánské společnosti pro audiovisuální média (Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) se setkal s ředitelkou Àngels Ponsy. Součástí setkání byla i prohlídka veřejnoprávní televize TV3. K seznámení se specifiky katalánského žurnalismu sloužilo setkání s řediteli zahraničních redakcí hlavních periodik La Vanguardia a El Periódico. 
Španělsko 4. - 9. června 2023 (15. 6. 2023)
Jednání s poslanci ze Smíšené parlamentní komise Kongresu a Senátu pro parlamentní kontrolu korporace RTVE a jejích společností
Španělsko 4. - 9. června 2023 (15. 6. 2023)
Prohlídka Kongresu poslanců
Španělsko 4. - 9. června 2023 (15. 6. 2023)
Setkání s generální ředitelkou představenstva RTVE Marií del Carmen Sastre Bellas
Španělsko 4. - 9. června 2023 (15. 6. 2023)
Jednání se zástupci Národní komise pro trhy a hospodářskou soutěž
Španělsko 4. - 9. června 2023 (15. 6. 2023)
Diskuze se zástupci vedení deníku El Pais
Španělsko 4. - 9. června 2023 (15. 6. 2023)
Jednání s ředitelkou Àngels Ponsy v Katalánské společnosti pro audiovisuální média
Španělsko 4. - 9. června 2023 (15. 6. 2023)
Delegace volebního výboru s velvyslancem ČR ve Španělsku Ivanem Jančárkem v RTVE

Navigace sekce Výbor pro mediální záležitostiISP (příhlásit)