Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 44 (20. června 2024)
č. 43 (6. června 2024)

Zápisy z jednání

č. 44 (20. června 2024)
č. 43 (6. června 2024)

Usnesení

č. 256k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 656 (20. června 2024)
č. 255k návrhu novely energetického zákona – LEX OZE III. (6. června 2024)
č. 254ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2023 - kapitola 349 - Energetický regulační úřad (6. června 2024)
č. 253k nominaci člena HV PSP ČR do pracovní skupiny MPO ČR (6. června 2024)
č. 252ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2023 - kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv (6. června 2024)

Záznamy z jednání

č. 205k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2024 kapitola 328 – Český telekomunikační úřad (2. listopadu 2023)
č. 175k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, směrnice Rady 1999/37/ES a směrnice (EU) 2019/520, pokud jde o třídu emisí CO2 těžkých vozidel s přípojnými vozidly – KOM (2023) 189 v konečném znění, kód Rady 9056/23 (22. června 2023)

Semináře

Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – EU (neúplná transpozice) (5. června 2024)
Čistá a udržitelná doprava v ČR do roku 2030 v souvislosti s transpozicí RED III (22. května 2024)
Digitální platformy – budoucnost nejen pro služby (24. dubna 2024)
Státní energetická koncepce ČR (SEK) a související strategické dokumenty (27. března 2024)
Boj s kyberšmejdy na pozadí moderních technologií. NE, je jediná obrana (31. ledna 2024)

Konference

Hromadné žaloby (26. dubna 2023)
Energetické úspory ve státní správě (19. dubna 2023)
Aktuální bezpečnostní hrozby, II. část - Bezpečnost v energetice (11. května 2022)
Výstavba telekomunikačních sítíKonference bude přenášena online (21. dubna 2022)ISP (příhlásit)