Semináře

Tokenizace v českém právu (29. března 2022) 
Dobrovolná EET (4. května 2022) 
Milostivé léto II. (22. června 2022) 
Zvyšování bezpečnosti mladých a začínajících řidičů (20. října 2022) 
Příčiny energetické krize  a nástroje k jejímu řešení (2. listopadu 2022) 
Komunitní energetika – potřeba reálných a praktických řešení (31. ledna 2023) 
PPP projekty v dopravě (17. května 2023) 
Rodinné podnikání v ČR (22. května 2023) 
Zpřesnění okruhu účastnických sporů, které má řešit ČTÚ (24. května 2023) 
Výstavba nových jaderných zdrojů v ČR a účast českého a regionálního průmyslu (21. června 2023) 
LEX OZE II – EDC (7. prosince 2023) 
Dlouhodobý investiční produkt (9. ledna 2024) 
Boj s kyberšmejdy na pozadí moderních technologií. NE, je jediná obrana (31. ledna 2024) 
Státní energetická koncepce ČR (SEK) a související strategické dokumenty (27. března 2024) 
Digitální platformy – budoucnost nejen pro služby (24. dubna 2024) 
Čistá a udržitelná doprava v ČR do roku 2030 v souvislosti s transpozicí RED III (22. května 2024) 
Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – EU (neúplná transpozice) (5. června 2024) ISP (příhlásit)