Usnesení

č. 1k volbě místopředsedy komise (12. ledna 2022) 
č. 2k volbě ověřovatelů komise (12. ledna 2022) 
č. 3ke Zprávě o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů (11. května  2022) ISP (příhlásit)