Schválený pořad a stav projednávání 101. schůze

Od 2. 5. 2024 15:00 do 22. 5. 2024 11:07
Aktuální stav k 22. 5. 2024, 11:08


Zákony - prvé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 4.

  Vládní návrh zákona o regulaci lobbování /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o regulaci lobbování /sněmovní tisk 650/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 653/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 7.

  Vládní návrh zákona o integračním sociálním podniku /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o integračním sociálním podniku /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 9.

  Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Martina Baxy a Kláry Kocmanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 10.

  Návrh poslanců Jiřího Havránka, Roberta Králíčka, Petra Letochy, Michala Zuny, Jiřího Horáka, Marie Pošarové a Romana Kubíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - třetí čtení  (souhlas)  

 3. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - třetí čtení  (souhlas)  

 4. 13.

  Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení  (souhlas)  

 5. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - třetí čtení  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze