Schválený pořad a stav projednávání 104. schůze

Od 28. 5. 2024 13:00 do 30. 5. 2024 18:19
Aktuální stav k 30. 5. 2024, 18:39


Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení  (přikázán)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze