Schválený pořad a stav projednávání 107. schůze

Od 12. 6. 2024 09:00 do 21. 6. 2024 13:32
Aktuální stav k 21. 6. 2024, 13:48


Zákony - třetí čtení

  1. 1.

    Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 901.

    Slib poslance   
    Písemné přihlášky do rozpravy k bodu (1)


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze