Návrh pořadu 12. schůze

Od 22. 2. 2022 10:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Selhání české vlády a fatální důsledky dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou ohledně dopadů těžby na dole Turów