Návrh pořadu 17. schůze

Od 29. 3. 2022 10:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu