Návrh pořadu 2. schůze

Od 23. 11. 2021 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny   

 2. 2.

  Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny   

 3. 3.

  Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny   

 4. 4.

  Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2021 (2. až 8. volební období)   

 5. 5.

  Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby   

 6. 6.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 7. 7.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 8. 8.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 9. 9.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 10. 10.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 11. 11.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 12. 12.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 13. 13.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 14. 14.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 15. 15.

  Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 16. 16.

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 17. 17.

  Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí   

 18. 18.

  Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny   

Volební body

 1. 19.

  Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 2. 20.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů   

 3. 21.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací   

 4. 22.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů   

 5. 23.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 6. 24.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu   

 7. 25.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství   

 8. 26.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu   

 9. 27.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost   

 10. 28.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace   

 11. 29.

  Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 30.

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 2. 31.

  Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021   

 3. 32.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00 - 11.00h

 4. 33.

  Ústní interpelace   Čt 14.30 - 18.00h