Návrh pořadu 24. schůze

Od 19. 5. 2022 15:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu