Návrh pořadu 28. schůze

Od 24. 6. 2022 09:00

Zákony - třetí čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - třetí čtení