Návrh pořadu 29. schůze

Od 8. 7. 2022 09:00

Zákony - vrácené Senátem

 1. 1.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 58/5/ - vrácený Senátem  

Zákony - třetí čtení

 1. 2.

  Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - třetí čtení  

 2. 3.

  Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - třetí čtení  

 3. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - třetí čtení  

 4. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 57/ - třetí čtení  

 5. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - třetí čtení  

 6. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - třetí čtení  

 7. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - třetí čtení  

 8. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/ - třetí čtení  

 9. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 237/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 11.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00 - 11.00 hodin

 2. 12.

  Ústní interpelace   Čt 14.30 - 18.00 hodin