Návrh pořadu 33. schůze

Od 26. 8. 2022 09:00

Zákony - vrácené prezidentem republiky

  1. 1.

    Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 166/6/ - vrácený prezidentem republiky  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 2.

    Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00 - 11.00 hodin

  2. 3.

    Ústní interpelace   Čt 14.30 - 18.00 hodin