Návrh pořadu 34. schůze

15 minut po skončení 33. schůze PS (přerušeno)

Přerušeno

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Strategie vlády pro řešení energetické krize, zdražování a hrozby rostoucí nezaměstnanosti