Návrh pořadu 36. schůze

Od 1. 9. 2022 13:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky