Návrh pořadu 4. schůze

Od 14. 12. 2021 14:00

Volební body

 1. 1.

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   Út 14.12., 1. bod

 2. 2.

  Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny   Út 14.12., 2. bod

 3. 3.

  Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   Út 14.12., 3. bod

 4. 4.

  Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady   Út 14.12., 4. bod

Smlouvy - prvé čtení

 1. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení  

 2. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 10. července 1990 a změněné výměnou nót provedenou v Praze dne 23. srpna 1991 a 24. října 1991, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení  

 3. 7.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273. ze dne 16. dubna 2020 /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení  

 4. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 9.

  Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2023-2024 /sněmovní tisk 59/  

 2. 10.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00 - 11.00 hodin

 3. 11.

  Ústní interpelace   Čt 14.30 - 18.00 hodin