Návrh pořadu 46. schůze

Od 25. 11. 2022 09:00

Zákony - třetí čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení