Návrh pořadu 51. schůze

Od 17. 1. 2023 10:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky