Návrh pořadu 56. schůze

5 minut po skončení nebo přerušení 55. schůze Poslanecké sněmovny, nejpozději však 6. března 2023 ve 23.00 hodin (přerušeno)

Přerušeno.

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Nedostatek léků pro občany ČR v nemocnicích a lékárnách