Návrh pořadu 57. schůze

5 minut po skončení nebo přerušení 56. schůze Poslanecké sněmovny, nejpozději však 6. března 2023 ve 23.30 hodin (přerušeno)

Přerušeno.

Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2