Návrh pořadu 66. schůze

Od 19. 5. 2023 09:00

Zákony - třetí čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení