Návrh pořadu 67. schůze

Od 8. 6. 2023 12:00

Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení