Návrh pořadu 7. schůze

Od 13. 1. 2022 09:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Vysvětlení původu peněz financování hnutí STAN ze zahraničí