Návrh pořadu 72. schůze

Od 19. 7. 2023 14:00

Smlouvy - druhé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení