Návrh pořadu 77. schůze

Od 22. 9. 2023 09:00

Zákony - třetí čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení