Návrh pořadu 85. schůze

10 minut po skončení nebo přerušení 84. schůze Poslanecké sněmovny, nejpozději však 30. listopadu 2023 v 16.00 hodin

Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Návrh poslanců Mariana Jurečky a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2