Návrh pořadu 89. schůze

10 minut po skončení nebo přerušení 88. schůze Poslanecké sněmovny, nejpozději však 19. ledna 2024 v 17.00 hodin

Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Návrh poslanců Aleše Juchelky, Aleny Schillerové, Karla Havlíčka, Andreje Babiše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 565/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2