Návrh pořadu 90. schůze

10 minut po skončení nebo přerušení 88. schůze Poslanecké sněmovny, nejpozději však 25. ledna 2024 v 17.00 hodin

Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Návrh poslanců Heleny Válkové, Aleny Schillerové, Radka Vondráčka a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 420/ - prvé čtení