Písemné pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 119
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

ČísloPředkladatelDokumentPopisPředloženo
1055Lucie Šafránková22311-34675.docx (29 KB) 19. 7. 2022 14:22:14


ISP (příhlásit)