Písemné pozměňovací návrhy
Jan Bartošek

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
1018222Novela z. o svobodném přístupu k informacím22274-34612.docx (20 KB) 7. 7. 2022 12:27:13
1019222Novela z. o svobodném přístupu k informacím22275-34613.docx (20 KB) 7. 7. 2022 12:27:13
1859366Novela z. o provozu na pozemních komunikacích23115-35938.docx (52 KB) 7. 2. 2023 18:42:16


ISP (příhlásit)