Písemné pozměňovací návrhy
Martin Kupka

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
2567332Novela z. o dráhách23823-36888.docx (50 KB) 3. 5. 2023 10:13:40
3391410Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury24647-38208.docx (34 KB) 12. 10. 2023 10:25:58
3392410Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury24648-38210.docx (14 KB) 12. 10. 2023 10:28:19
4185579Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu25441-39433.doc (82 KB) 9. 4. 2024 18:08:11
4187579Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu25443-39434.docx (16 KB) 9. 4. 2024 18:09:08


ISP (příhlásit)