Předpis 95/2021 Sb.

Citace95/2021 Sb.
NázevZákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
Částka38 (26. 2. 2021)
Účinnostod 27. 2. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
1160 Vl. n. z. o kompenzačním bonusu pro rok 2021
Navržené změny1 tisk, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 95/2021 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
563/1991??Zákon o účetnictví 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
243/2000??Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
111/2006??Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
115/2006??Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
262/2006??Zákon zákoník práce 
280/2009??Zákon daňový řád 
461/2020??Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
Vztahováno k
16/1993na základěZákon České národní rady o dani silniční 
154/2021??Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 
154/2021na základěNařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 
154/2021??Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 
188/2021na základěNařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021 
188/2021??Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021 
188/2021??Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021 


ISP (příhlásit)