Předpis 370/2019 Sb.

Citace370/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
Částka153 (31. 12. 2019)
Účinnostod 31. 12. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
448 Novela z. o základních registrech

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 370/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
424/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony 
Vztahuje se k
424/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony 
424/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
496/2012??Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) 
304/2013??Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
297/2016??Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
456/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahováno k
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 


ISP (příhlásit)