Předpis 35/2021 Sb.

Citace35/2021 Sb.
NázevZákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Částka17 (3. 2. 2021)
Účinnostod 1. 1. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
575 Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 35/2021 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
118/2010??Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
118/2010??Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
5/2022??Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 18/21 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
349/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů 


ISP (příhlásit)