Předpis 518/2021 Sb.

Citace518/2021 Sb.
NázevZákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Částka226 (23. 12. 2021)
Účinnostod 23. 12. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
50 Vl.n.z. o mim. přísp. zaměstnanci při nařízené karanténě

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 226 pod číslem 518/2021 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
236/1995??Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
111/2006??Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
262/2006??Zákon zákoník práce 
234/2014??Zákon o státní službě 


ISP (příhlásit)